Pro-Net.Media S.A.
tel./fax +48 58 347 51 02
oferty@pro-netmedia.pl, sekretariat@pro-netmedia.pl


STAŻ
PRO-NET.MEDIA
CARREER PROGRAM

Realizacje

Kilka ważniejszych danych obrazujących postęp techniczny oraz technologiczny zrealizowanych oraz obecnie wykonywanych prac przez naszą firmę.

Nazwa kontraktu Rodzaj, złożoność i zakres robót zrealizowanych przez Podwykonawcę w kontrakcie Kraj
Wymiana odcinka kabla światłowodowego OPGW 48J relacji RPZ Sopot - GPZ Osowa Wysoka pomiędzy słupami nr 72 – bramka GPZ Sopot Linia napowietrzna linii 110kV - Montaż OPGW 48J Polska
Przebudowa linii 110kV Jawor-Błaszki do SE Wróblew1 Linia napowietrzna linii 110kV - Montaż słupów rurowych Polska
Linia napowietrzna 110kV relacji Swarożyn-Starogard Linia napowietrzna linii 110kV. Naprawa słupów. Polska
Budowa rozdzielni 110kV Wróblew Linia napowietrzna linii 110kV. Montaż słupów. Polska
Kompletne wykonanie skablowania linii SN - 15 kV na stacjach GPZ Pogrodzie, Susz, Braniewo oraz wykonanie skablowania mostu szynowego transformatora nr 1 na GPZ Susz Budowa linii kablowej. oraz napowietrznej dla średniego napięcia. Polska
Linia 110kV Kalisz Centrum-Kalisz Północ Linia napowietrzna linii 110kV- remont. Polska
Linia 110kV Zagórów-Jarocin Wschód Linia napowietrzna linii 110kV - remont. Polska
Budowa rozdzielni GPZ Polanów Wykonanie instalacji alarmowej oraz mis transformatora mocy i potrzeb własnych. Polska
Modernizacja Stacji elektroenergetycznej 220/110/20 kV R-Świebodzice Ułożenie linii kablowych 110kV do pól liniowych i transformatorowych na terenie stacji R-Świebodzice. Montaż pól 110kV. Polska
Modernizacja Stacji elektroenergetycznej 220/110/20 kV R-Świebodzice a) budowa mostu linkowego 110 kV (dostawa i montaż słupów, przewodów linkowych, osprzętu oraz wylanie fundamentów pod słupy 110kV po stronie Wykonawcy),
b) montaż obwodów pierwotnych na stanowiskach pól liniowych i transformatorów (materiał dostarcza Zamawiający),
c) montaż mostu rurowego
Polska
Linia napowietrzna 110kV nr 1403 relacji Gdańsk I – Wielki Kack Linia napowietrzna linii 110kV - naprawa linii Polska
Przebudowa Układu Drogowego w sąsiedztwie Targu Rakowego i Siennego w Gdańsku, wraz z towarzyszącą infrastrukturą Przebudowa sieci teletechnicznej na forum Radunia Gdańsk Polska
Budowa GPZ Pruszcz Południe wraz z linią zasilającą 110kV, traktem światłowodowym i wprowadzaniami SN 15 kV według dokumentacji nr OBI/20/0900884/2-15, 24-27, P/C1-P/C3; P/D1-P/D9; P/D4/110; P/T1;P/T2; P/EK Linia napowietrzna oraz linia kablowa dla wysokich napięć. Montaż słupów dla linii 110 kV. Linia kablowa dla średniego napięcia. Budowa budynku GPZ. Polska
Budowa dowiązania liniowego 110KV dla nowej stacji 110/15 KV GPZ Wojciechowice Budowa linii napowietrznej 110kV Polska
Budowa GPZ Wojciechowice Budowa stacji GPZ w układzie H-5 - wykonanie kompleksowe Polska
Budowa Obwodnicy miasta Wielunia w ciągu drogi krajowej nr. 8 Przebudowa linii napowietrznej 110kV Polska
Wymiana ograniczników przepięć na słupach linii WN 110kV Piaseczno - Ursus - Nadarzyn - 12 sztuk Przebudowa linii napowietrznej 110kV Polska
Rozbudowa podstacji trakcyjnej Zajączkowo Lubawskie do zasilania napięciem 110kv wraz z infrastrukturą Wykonanie robót budowlanych dot. Linii światłowodowej do podstacji trakcyjnej 110kV Zajączkowo Lubawskie na linii E-65 Polska
Przebudowa linii 110 kV relacji Straszyn Górny- Pruszcz przy GPZ Straszyn Przebudowa linii napowietrznej 110KV wraz z projektem Polska
Kompleksowe prace budowlane na stacji elektroenergetycznej 220/110kV Nowe Czarnowo dla Farmy Wiatrowej Banie Budowa pól 220 kV, 110kV dla farmy wiatrowej Banie wraz z montażem obwodów pierwotnych Polska
Linia 110kV Ostrołęka-Pomian Wymiana przewodu odgromowego na OPGW oraz zwiększenie do wartości projektowanej temperatury pracy przewodu AFL 6 240+ 80 st C Wymiana przewodu odgromowego na OPGW oraz zwiększenie do wartości projektowanej temperatury pracy przewodu AFL 6 240+ 80 st C w linii 110 kV Ostrołęka-Pomian Polska
Kompleksowe prace budowlane na stacji elektroenergetycznej 220/110 kv GPZ Kozielice dla Farmy Wiatrowej Banie Budowa pól 110kV dla farmy wiatrowej Banie wraz z montażem obwodów pierwotnych. Polska
Przebudowa linii 110kv relacji GPZ Przysiek- GPZ Zachód Przebudowa linii 110kv relacji GPZ Przysiek- GPZ Zachód z zastosowaniem słupów rurowych Polska
Wykonanie wymiany izolacji w linii napowietrznej 110kv relacji Osowiec-Grajewo 2 Wykonanie wymiany izolacji w linii napowietrznej 110kv relacji Osowiec-Grajewo Polska
Dostosowanie linii 110kV do pracy temperaturowej +80 st C. Zadanie1- linia 110kV Bełchatów – Pioma- przebudowa linii 110 kV (dostosowanie do pracy w temperaturze +80 st. C Zadanie 2-Linia 110 kV Bełchatów- Piaski przebudowa linii 110 kV (dostosowanie do pracy w temperaturze +80 st. C) Dostosowanie linii 110kV do pracy temperaturowej +80 st C. Zadanie1 - linia 110kV Bełchatów – Pioma- przebudowa linii 110 kV Zadanie 2-Linia 110 kV Bełchatów- Piaski przebudowa linii 110 kV Polska
Przebudowa odcinka linii 220kV Olsztyn I - Włocławek Azoty w skrzyżowaniu z projektowaną drogą ekspresową S-7 Gdańsk-Warszawa Przebudowa linii 220KV kolidująca z drogą S-7 Polska