Pro-Net.Media S.A.
tel./fax +48 58 347 51 02
oferty@pro-netmedia.pl, sekretariat@pro-netmedia.pl


STAŻ
PRO-NET.MEDIA
CARREER PROGRAM

Zielony Rozwój

Uczestnicząc w procesie tworzenia urządzeń wytwarzania i przesyłu energii naszą szczególną uwagę kierujemy w stronę harmonijnego rozwoju społeczeństwa.

Kładziemy nacisk na realizacje projektów z zakresu energii odnawialnej jako pozostających w zgodzie ze środowiskiem.

Świadomi potrzeb środowiska naturalnego szczególną wagę przywiązujemy do efektywności stosowanych rozwiązań i ich wpływu na środowisko naturalne.

Pragniemy przyczyniać się również do kształtowania pro-ekologicznych postaw w społeczeństwie.