Pro-Net.Media S.A.
tel./fax +48 58 347 51 02
oferty@pro-netmedia.pl, sekretariat@pro-netmedia.pl


STAŻ
PRO-NET.MEDIA
CARREER PROGRAM

Oferta

Prowadzimy prace związane z budową obiektów dla potrzeb energetyki:

  • budowa i projektowanie, modernizacja i remont linii napowietrznych najwyższych, wysokich i średnich napięć,
  • budowa i projektowanie, modernizacja i remont linii kablowych wysokich i średnich napięć,
  • budowa i projektowanie stacji, budynków i rozdzielni GPZ.