Pro-Net.Media S.A.
tel./fax +48 58 347 51 02
oferty@pro-netmedia.pl, sekretariat@pro-netmedia.pl


STAŻ
PRO-NET.MEDIA
CARREER PROGRAM

Energetyka

  • Budowa linii napowietrznych wysokich napięć WN / SN / nN
  • Budowa linii kablowych WN / SN / nN
  • Budowa stacji WN 110 i 220 kV

PRO-NET OSD Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31/11
80-298 Gdańsk
Numer KRS: 0000440647
NIP: 5862279899
REGON: 221796700